Arkamiren pribatutasun politika

 

Webaren jabetza intelektuala

Web orri honen eduki eta diseinu grafikoaren jabetza intelektualeko eskubide guztiak
ARKAMIren titulartasunekoak bakarrik dira, eta ustiapen eskubideak ere berari dagozkio.
Beraz, erabat debekatua dago, ARKAMIren baimenik gabeko webaren kopia, distribuzioa,
hedatze publikoa eta eraldatzea guztiz edo partzialki. Era berean, web honek dituen izen
komertzial, marka eta zeinuak ere legeak babestuta daude.

Webaren edukia eta loturak

ARKAMI ez da web orri honek dituen edukien erabilera txarraren erantzule. Horren guztizko
erantzukizuna edukietara sartzen den pertsonaren izango da.

Web orriaren eguneraketa eta aldaketak

ARKAMIk web orri honen edukia, konfigurazioa eta aurkezpena edozein momentutan eta
inolako abisurik gabe nahi bezala eguneratu, aldatu edo ezaba ditzake eta ez du honen gaineko
ardurarik hartuko.

Ohar teknikoak

ARKAMIk ez du bere gain hartzen Interneteko sareko konexioaren bitartean berari egotzi ezin
dakiokeen ardurarik arazo tekniko edo ekipamendu informatikoen akatsen inguruan. Ez eta
hirugarrengo pertsona batek ARKAMIren kontroletik at sor ditzaken legez aurkako kalteen
ardura ere.

Gu ez garen iturritatik datorren informazioa dela eta sortutako akats, oker eta hutsen ondorioz
erabiltzaileak izan dezaken kalteen arduradun ere ez da egiten ARKAMI.

 

ARKAMI ARKITEKTOAK
Kale Nagusia 32 – behea
20.800 Zarautz (Gipuzkoa)