BIRGAITZEA

 • Fatxada eta teilatuen eraberritzea
 • Igogailuak eta irisgarritasuna bermatzeko proiektua
 • Obra zuzendaritza
 • Segurtasun eta osasun koordinazioa
 • Auditoria energetikoak
 • Obra kostuen balorazioak
 • Passive house

BARNE DISEINUA

 • Barne erreforma
 • Dekorazio proiektua
 • Altzarien diseinua
 • Gremioen koordinazioa
 • Obra zuzendaritza
 • 3D irudiak
 • Etxebizitza edo lokalaren erosketarako aholkularitza

HIRIGINTZA

 • Berdintasun txostenak
 • Genero ikuspegia proiektu eta plangintzetan
 • Urbanizazio proiektuak
 • Planeamendua
 • Xehetasun azterketak
 • Birpartzelazioak

TXOSTENAK

 • Eraikinaren ikuskapen teknikoak (EIT)
 • Eraikinaren erabilera eta mantentze planak (PUM)
 • Eraginkortasun energetikoaren ziurtagiriak (CEE)
 • Balorazioak eta tasazioak
 • Jarduera lizentziak
 • Patologia txostenak
 • Auditoria energetikoak
 • Obra kostuen balorazioak
 • Peritajeak